PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wiza

  1. Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy przyjazdach do państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed przyjazdem. Każdy kraj posiada własne przepisy i wymagania, dotyczące legalizacji pobytu. Student przed przyjazdem powinien dokładnie sprawdzić przepisy określające legalizację pobytu w kraju, do którego wyjeżdża. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju.
  2. W przypadku osób spoza Unii Europejskiej prosimy o kontakt z współpracownikiem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą p. Konstantynem Mazurem pod adresem e-mail: kostiantyn.mazur@pwsz.edu.pl

Najważniejszymi dokumentami do złożenia są:

  • skan paszportu
  • 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm