Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Krótkoterminowe mobilności

Studenci oraz niedawni absolwenci wszystkich studiów realizowanych w naszej uczelni, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności w formie studiów lub praktyk, na przykład ze względu na kierunek studiów lub inne obowiązki uniemożliwiające dłuższy wyjazd, mogą wziąć udział w krótkoterminowej mobilności fizycznej poprzez połączenie jej z obowiązkowym komponentem wirtualnym - udział w Progarmie BIP (Blended Intensive Programme). Krótkoterminowa mobilność może trwać minimum od 5 do 30 dni plus komponent wirtualny.

Studenci i niedawni absolwenci korzystający z krótkoterminowej mobilności fizycznej mogą uzyskać dofinasowanie zgodne z zasadami programu. Szczegóły dofinansowanie znajdują się w zakładce „Zasady finansowania”. Osoby zainteresowane krótkoterminowa mobilnością zapraszamy do kontaktu dwz@ansleszno.pl