PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Karta ECHE

Pragniemy poinformować, że Komisja Europejska przyznała Państwowej
Wyższej Szkole im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie kartę nowego
Programu Erasmus+ tzw. Erasmus+ Charter na lata 2021-2027. Ten fakt
oznacza możliwość dostępu do środków Programu Erasmus+ w rozpoczynającej
się perspektywie finansowej. Nowy Program Erasmus+ na lata 2021-2027
będzie dysponował znacznie zwiększony budżetem o wartości aż 26
miliardów Euro, nie tylko na działania związane z mobilnością, ale
również wspieranie innowacyjności, cyfryzacji i działań proekologicznych.


Wniosek złożony przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą został
oceniony na aż 100 pkt przez eksperta Komisji Europejskiej, który
docenił nasze pomysły dotyczące m.in. zwiększenia skali mobilności
studentów, kadry dydaktycznej i pracowników
administracyjnych,aktywizacji nowych projektów z zagranicznymi
instytucjami partnerskimi,intensyfikacji działań dotyczących cyfryzacji
kształcenia, czy obiegu dokumentów w ramach inicjatywy "Erasmus Without
Paper",wdrożenia rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, czy
zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla (premiowanie mobilności środkami
transportu z mniejszym śladem węglowym, czy łączenie mobilności, tak aby
uczestnicy mogli udać się na Nią jednym wspólnym środkiem transportu np.
uczelnianym vanem spełniającym normę EURO6),rozwoju mobilności
mieszanych, czy krótkich jak Erasmus+ Project Week pozwalających nie
tylko na pozyskanie wiedzy, ale rozwój umiejętności pragmatycznych i
miękkich,dążenia do opracowania kolejnych zajęć prowadzonych w języku
angielskim , co zdecydowanie zwiększy liczbę studentów przyjeżdżających
do PWSZ w ramach wymiany stypendialnej.

Pliki do pobrania