Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Projekt Happiness - Program "Szczęście w szkole"

„Happiness - simple solution for complex problems” to projekt adresowany do dwóch grup odbiorców: uczniów (szczególnie młodzieży w wieku 13-17 lat) oraz nauczycieli. Koncentruje się na szkoleniu młodych ludzi, którzy dzięki udziałowi w programie edukacyjnym (bazującym na szczęściu oraz treningu społeczno-emocjonalnym), zwiększą swój dobrostan i pewność siebie, a także będą potrafili przejmować kontrolę i odpowiedzialności za swoje wybory oraz świadomie budować swoją życiową ścieżkę. Nauczyciele natomiast mogą skorzystać z zestawu narzędzi projektowych, które otworzą przed nimi nowe perspektywy i możliwości podnoszenia poziomu szczęścia uczniów w szkole, co pośrednio wzmocni również ich wyniki edukacyjne. Przywiązanie większej uwagi nauczycieli do budowania dobrostanu oraz rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych młodzieży może również pozytywnie wpłynąć na relacje szkolne, a także rozwiązanie konfliktów uczniowskich i inne problemy/trudności w klasie, także te związane z wielokulturowością, która staje się coraz większym wyzwaniem krajów partnerskich. 

Głównym celem projektowym było wypracowanie innowacyjnych narzędzi do pracy z młodzieżą szkolną. Do tego zadania w ramach międzynarodowego konsorcjum zaangażowało się 7 różnych podmiotów edukacyjnych (w tym organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe) z Bułgarii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny i Polski, by wspólnie zbudować program wspierający kompetencje społeczne i dobrostan psychiczny młodzieży szkolnej. 

Instytut Pedagogiczny ANS sprawował merytoryczną funkcję w projekcie. Był również odpowiedzialny za szkolenie nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich, tak by przygotować ich do wdrażania wypracowanych w projekcie narzędzi w ich przestrzeniach edukacyjnych. Szkolenie to odbyło się w kwietniu 2023 roku. 

To pierwszy uczelniany projekt Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego. 

Materiały do pobrania: 

Krótki opis projektu Happiness

"Szczęście w szkole" - Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

"Szczęście w szkole" - Podręcznik dla młodzieży

"Szczęście w szkole" - Zbiór dobrych praktyk