Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Europass

Darmowa platforma prezentacji osiągnięć obywateli UE na rynku pracy i edukacji

Czym jest Europass? Cel i forma:

Europass może być wykorzystany w celu:

o    przygotowania indywidualnego profilu do poszukiwania pracy oraz edukacji w Europie;

o    atrakcyjnej prezentacji kwalifikacji zdobytych w systemie edukacji, a szczególnie poza nim (kształcenie nieformalne, pozaformalne oraz szkolenia, staże, praktyki zagraniczne i inne);

o    zarządzania własnymi umiejętnościami oraz kompetencjami;

o    prezentacji przyrostu kompetencji w trakcie mobilności edukacyjnych i zawodowych;

o    suplementowania informacji o posiadanych dyplomach ukończenia szkół wyższych i zawodowych;

o    przy wyjeździe na staż lub praktykę;

o    w przypadku kontynuacji nauki za granicą;

o    przy przekwalifikowaniu się.

Dla kogo jest Europass?

Profil Europass jest dla każdej osoby, która chce świadomie i skutecznie zarządzać zgromadzonym przez siebie kapitałem intelektualnym oraz doświadczeniem zawodowym.

Jak działa?

Wejdź na stronę Europass i utwórz bezpłatnie swój profi.

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w całej Europie.

W skład Europass wchodzą: Profil Europass wraz z cyfrowymi narzędziami do poszukiwania pracy i edukacji, a także prezentacji, np. Digital Credentials (tzw. poświadczenia cyfrowe), Europass – CV wraz z nowoczesnym edytorem listów motywacyjnych oraz indywidualną biblioteką kariery, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu Szkół Wyższych, a także Europass – Suplementy do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Zobacz więcej na https://twoj-europass.org.pl/ oraz https://europa.eu/europass/