PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Aplikowanie na studia

Przyjęcie na studia – Program Erasmus+

Studenci w ramach Programu Erasmus zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • podanie na studia
  • Transcript of Records (wykaz zaliczeń)
  • proponowane przedmioty do Learning Agreement (umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą)

W przypadku rekrutacji na semester zimowy dokumenty przyjmowane są od 15 marca do 15 maja, natomiast termin składania dokumentów na semestr letni przypada na okres od 1 października do 15 listopada. Komplet dokumentów powinien zostać wysłany na adres

e-mail: dwz@pwsz.edu.pl

Przyjęcia na cały okres studiów – prosimy o kontakt pod adresemrekrutacja@pwsz.edu.pl

Wśród dokumentów niezbędnych należy przygotować:

  • podanie o przyjęcia na studia
  • świadectwo dojrzałości (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
  • kserokopia wizy
  • kserokopia paszportu
  • 4 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm