Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pracownik administracji na "Job shadowing" za granicą

Wyjazd pracownika ANS im. J. A. Komeskiego na „Job-shadowing” to rodzaj mobilności w ramach Programu Erasmus+, który polega na wyjeździe do zagranicznej uczelni partnerskiej lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. Idea tych działań przypomina staż krótkoterminowy. Istotne jest, aby projekt dawał wymierny skutek w postaci rozwoju zawodowego uczestniczącej w nim osoby i miał wpływ na zwiększenie jakości pracy organizacji. Najczęściej tego typu wyjazdy trwają od kilku do kilkunastu dni.

Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę placówki szkolnictwa wyższego lub innych organizacji w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele zagranicznych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.

Przynosi wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w nią stronom. Szkolenie pracownika w ramach tej samej organizacji, ale w zagranicznym oddziale, wpływa na poznanie struktury, sposobów działania oraz nowych metod rozwiązywania problemów. Wpływa także na podwyższenie jego kompetencji językowych. Firma natomiast zyskuje osobę znającą międzynarodowe wzorce i potrafiącą wprowadzić je w swoim dziale. Wymiana doświadczeń jest elementem pozwalającym na ciągły rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

  

Formalności

1. Pracownik ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie składa formularz zgłoszeniowy w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, z nazwą instytucji, do której chce wyjechać oraz terminem wyjazdu.

2. Pracownik uzupełnia i podpisuje porozumienie o programie szkolenia (Training Agreement), które zawiera informacje o miejscu odbywania szkolenia oraz programie, jego celach i założeniach, które będą realizowane w wybranej placówce.

3. Pracownik podpisuje umowę finansową, w której zawarte są informacje dotyczące kwoty dofinansowania podróży i pobytu, liczbę dni fizycznej mobilności w wybranej uczelni lub placówce zagranicznej oraz liczbę dni podróży.

4. Przed wyjazdem pracownik jest zobligowany do dostarczenia do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą polisy ubezpieczeniowej na czas podróży.

5. Po powrocie pracownik jest zobowiązany do wypełnienia raportu, który otrzymuje na e-maila z Agencji Narodowej oraz przedstawienia potwierdzenia pobytu (Confirmation of Stay)

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania