Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

O programie ERASMUS+

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. 

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na:

 • włączenie społeczne i róznorodność
 • transformację ekologiczną i cyfrową
 • promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. 

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, planuje działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności, wspiera Europejski filar praw socjalnych, służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2021–2027, pozwala rozwijać europejski wymiar sportu, wspiera rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty uczestniczących w nim studentów i jego absolwentów.

Program ERASMUS+, a w szczególności akcja dotycząca mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych ma również wspierać zdolność do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywność obywatelską, innowacje i zrównoważenie środowiskowe w Europie i poza jej granicami przez zapewnienie studentom wszystkich kierunków i cyklów studiów możliwości studiowania lub szkolenia za granicą w ramach studiów. 

Cele szczegółowe:

Student:

 • umożliwienie studentom poznania różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów w kontekście europejskim i międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności przekrojowych studentów, takich jak komunikacja, znajomość języków, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;
 • rozwijanie przyszłościowych umiejętności studentów, takich jak umiejętności cyfrowe i ekologiczne, które umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;
 • umożliwić rozwój osobisty, obejmujący np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i pewność siebie.

Pracownik:

 • dzielili się swoją wiedzą fachową;
 • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
 • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania, jak również umiejętności   cyfrowe;
 • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
 • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.

 

Karta Studenta Erasmusa odzwierciedla wyżej wymienione wartości i priorytety,a jej celem jest odpowiednie informowanie uczestników o ich i obowiązkach oraz oraz zapewnienie pomyślnej realizacji ich planów w zakresie mobilności.

Więcej o programie ERASMUS + znajdziesz tutaj  Ogólne informacje o Programie Erasmus+ | Erasmus+ (europa.eu) 

 

 

 

Pliki do pobrania