Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Fundusz stypendialny ANS

Akademia Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie utworzyła w 2022 roku własny Fundusz Stypendialny, który skierowany jest dla pracowników dydaktycznych jak i administracyjnych naszej Uczelni. Funduszem stypendialnym zarządza JM Rektor ANS w Lesznie. W celu uzyskania stypendium należy wypełnić wniosek i złożyć w Dziale Kadr. Następnie wniosek jest opiniowany i oceniany przez Komisję powołana przez Rektora. Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach poniżej.

* Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania