Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Przydatne linki

Staże zagraniczne dla studentów | Erasmus+ (europa.eu)  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students    

Studenci | Erasmus+ (europa.eu) https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students  

Forum Naukowo – Akademickie http://fna.edu.pl/  

Zapraszamy do zapisania się do grupy na Facebook (znajdują się tam ciekawe propozycję wyjazdów oraz rekomendacje studentów, którzy odbyli już praktykę) https://www.facebook.com/groups/WyjazdyzErasmus 

Prasówka akademicka - co nowego w śwoecie akademickim? - https://irsw.pl/prasowka-akademicka/

Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną tematyce poradnictwa zawodowego. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie - https://euroguidance.org.pl/ 

Poradnik dla Erasmucowców - Nie bój się pytać-poradnik dla erasmusowców

Prasówka dla studentów - Prasówka akademicka