PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ubezpieczenie

Każdy stypendysta Erasmusa lub innych programów współpracy jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Osobom z krajów Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez organ właściwy dla danego kraju (np. dla Polski jest to NFZ). Koszty ubezpieczenia NNW pokrywa student.

Aby ubezpieczyć się dobrowolnie,przejdź do linku: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ubezpieczenia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dwz@ansleszno.pl