Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady finansowania

Pracownicy dydaktyczni wyjeżdżający na szkolenie lub w celu nauczania oraz pracownicy administracyjni wyjeżdzający na wizyty „job shadowing” maja możliwość otrzymania wsparcia indywidualnego w postaci dofinansowania z programu ERASMUS+ jako wkład w ich koszty podróży zakwaterowania i utrzymania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od odległości pomiędzy krajami oraz długości pobytu w wybranej instytucji. Ponadto w przypadku odpłatnego szkolenia zagranicą pracownik pokrywa te koszty z otrzymanego stypendium, nie otrzymuje dodatkowego dofinansowania na uczestnictwo. Kwoty zostały określone przez agencje narodowe w porozumieniu z władzami krajowymi lub instytucjami szkolnictwa wyższego na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów. 

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie decyduje o kolejności wydatkowania dofinansowania z poszczególnych projektów.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dot. wysokości dofinansowania w poszczególnych projektach.

 

Pliki do pobrania