PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studenci „buddy”

Program Study Buddy ułatwia studentom z zagranicy integrację ze społecznością lokalną i akademicką oraz adaptację kulturową w nowym środowisku. Opiekun – Study Buddy wspiera kolegów i koleżanki z zagranicy w sprawach związanych ze studiowaniem w obcym kraju.

W programie mogą uczestniczyć wszyscy studenci posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem obcym, a zwłaszcza studenci ubiegający się o stypendium w ramach programu Erasmus+. Kandydat na opiekuna Study Buddy powinien być osobą odpowiedzialną, komunikatywną i otwartą na kontakty ze studentami zagranicznymi.

 

Zadania Study Buddy:

 

o    Przywitanie studenta w Lesznie, pomoc w sprawach związanych z przyjazdem, w tym pomoc przy zakwaterowaniu studentów w domu studenckim

o    Oprowadzenie studentów po mieście (centrum miasta, galeria handlowa, najbliższe sklepy, apteka itp.)

o    Prezentacja infrastruktury uczelni, oprowadzenie studentów po Instytucie, w którym będą studiować.

o    Pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem  w PWSZ, pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy na uczelni

o    Pomoc w kontakcie z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ oraz wskazanie biura Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

o    Pomoc w założeniu konta bankowego, pomoc przy zakupie karty do telefonu komórkowego, biletu miesięcznego komunikacji miejskiej, pokazanie studentom, jak kupić bilety w miejskim autobusie.

o    Informowanie o interesujących wydarzeniach planowanych w PWSZ oraz w mieście, pomoc w organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych dla studentów z zagranicy.

 

Korzyści dla Study Buddy:

 

o    Praktyczne doskonalenie znajomości języka obcego.

o    Nawiązanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, przydatnych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu studiów.

o    Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o stypendium zagraniczne w programie Erasmus+.