PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Akademicki Związek Sportowy

Osoby przyjeżdząjące do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, mają możliwość skorzystania z form rekreacji, jakie oferuje Akademicki Związek Sportowy. Studenci,którzy zapiszą się do AZS,otrzymują legitymację,która uprawnia do korzystania ze wszystkich sekcji działających w danym okresie w klubie AZS (przede wszystkim gry zespołowe). Ponadto, za okazaniem legitymacji, raz dziennie przez godzinę, za darmo, mogą korzystać ze Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej oraz ze siłowni Gallaxy, z zajęć areobiku,zumby,trampolin.