Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 lutego 2023

dr Marta Grześko - Nyczka w Holandii

dr Marta Grześko - Nyczka w Holandii

W dniach 7-10 lutego 2023 r. Pani dr Marta Grześko – Nyczka, nauczycielka akademicka Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie brała udział w konferencji „Global Village Festival” w Saxion University of Applied Sciences in Enschede w Holandii. Tematem konferencji była różnorodność oraz kompetencje międzynarodowe. Pani doktor brała udział w wielu warsztatach oraz wykładach dotyczących zmian interkulturowych, różnorodności oraz internacjonalizacji w edukacji. Ponadto spotkała się z przedstawicielami wydziału nauk społecznych i pracy socjalnej. Miała możliwość porozmawiać o podobieństwach i różnicach jakie występują w edukacji między naszymi krajami oraz wzbogacić swoje doświadczenie w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą.