Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 maja 2024

Staff Week w Słowenii

Staff Week w Słowenii

W dniach 13 - 16 maja 2024 roku reprezentantka Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Koordynatorka Pracowni Języków Obcych uczestniczyły w International Staff Week organizowanym przez University of Novo mesto w Słowenii. University of Novo mesto jest uczelnią partnerską Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Studenci naszej uczelni, kierunków Ekonomia, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia i Pielęgniarstwo w ramach programu ERASMUS+ mają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskiej na krótkie i długie mobilności.

International Staff Week zgromadził około 30 uczestników z Polski, Chorwacji, Grecji, Macedonii Północnej oraz Turcji.

Podczas wydarzenia Pani Marja Koren założycielka Instytut Edukacji i Integracji ODTIZ w Lubljanie, wieloletnia specjalistka w zakresie komunikacji społecznej oraz aktywna działaczka społeczna na rzecz poprawy dostępności wygłosiła wykład związany z dostępnością projektów Erasmus+. Prelegentka przekazała bardzo cenne porady oraz informacje zwracając szczególną uwagę na osoby z mniejszymi szansami. Jako osoba niepełnosprawna doskonale przekazała wiedzę na temat włączenia, równych szans oraz świadomości potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki zadaniom, które należało wykonać podczas wykładu, uczestnicy w praktyczny sposób dowiedzieli się “How to be inclusive?”, czyli jak być inkluzywnym, łączyć i tworzyć projekty przeznaczone dla wszystkich.

Udział w warsztatach na temat międzynarodowości i włączenia, podczas których uczestnicy prowadzili żywe dyskusje, wymieniali się doświadczeniami i opiniami na temat międzynarodowych projektów, umiędzynarodowienia uczelni oraz promocji i motywacji dotyczącej uczestnictwa w programach wymiany akademickiej, dostarczył dużo nowej i cennej wiedzy. Warsztaty odbywały się również w formule World Café. Jest to metoda wykorzystująca „kawiarnianą atmosferę”, miejsce, w którym uczestnicy mogą zbadać problem i przedyskutować go w małych grupach.

Bardzo ciekawym doświadczeniem była również część GoAbroad Journey, podczas której wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje uczelnie, miasta oraz państwa. Po interesujących prezentacjach odbyły się GoAbroad Fair – targi uczelni zagranicznych, podczas których nasze reprezentantki prezentowały naszą uczelnię i region, a także naszą ofertę edukacyjną. Targi edukacyjne były okazją do nawiązania kontaktów z zagranicznymi uczelniami i znalezienia nowych partnerów w ramach współpracy międzynarodowej ERASMUS+. W najbliższym czasie rozpoczniemy rozmowy dotyczące współpracy z uczelniami:

- Bjelovar University of Applied Sciences,

- Business Academy Smilevski - BAS Skopje,

- University of Thessaly i

- Inonu University. 

Było to wydarzenie pełne interesujących kwestii, dzięki którym uczestniczki pogłębiły swoją wiedzę na temat kluczowych zagadnień programu Erasmus+ takich jak włączenie i różnorodność, zapoznały się z ofertami uczestniczących uczelni oraz odkryły uroki Słowenii.