Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
18 kwietnia 2024

I Kongres Umiędzynarodowienia

I Kongres Umiędzynarodowienia

I Kongres Umiędzynarodowienia, organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 maja 2024 roku.

Wydarzenie organizowane pod honorowym patronatem Ministra Nauki otworzy szeroką debatę ze środowiskiem akademickim i naukowym na temat kształtu krajowej strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Kilkaset osób: pracowników polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli ogólnokrajowych rad i władz państwowych, ale także osób na co dzień pracujących ze studentami czy naukowcami z zagranicy przez dwa dni dyskutować będzie o tym, jak mądrze pokierować internacjonalizacją kształcenia na polskich uczelniach.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy, zajmujących się różnymi aspektami kształcenia na wyższych uczelniach. Gośćmi wydarzenia będą m.in.: dr Laura E. Rumbley, Dyrektorka ds. Rozwoju, Wiedzy i Badań w EAIE, dr Kai Sicks, Sekretarz Generalny DAAD, dr Jakob Calice, Dyrektor Zarządzający austriackiej OeAD, Michal Fedák, Dyrektor Wykonawczy słowackiej SAIA czy dr Minna Kelhä, Dyrektorka Generalna fińskiej OPH.

I Kongres Umiędzynarodowienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Strategia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego: Działania FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Wraz z IROs Forum i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym zapraszamy do dyskusji!

Program wydarzenia - TUTAJ

Rejestracja - TUTAJ