PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
11 lipca 2022

Goście z Technicznego Uniwersytetu w Libercu

Goście z Technicznego Uniwersytetu w Libercu

Czy można wyobrazić sobie zagraniczną uczelnię partnerska leżącą u podnóża gór? Taką, która oferuje bardzo podobne kierunki kształcenia i z której można wrócić (nawet na weekend do domu) tanim pociągiem. Taką właśnie jest Techniczny Uniwersytet w Libercu (zwany dalej TUL). Mając na uwadze te przesłanki, jak i wysoką jakość kształcenia, wyśmienitą infrastrukturę oraz przyjazną atmosferę dla naszych studentów i pracowników -  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczął negocjacje mające na celu rozszerzenie dotychczasowej współpracy z czeską uczelnią, jak i nadanie jej strategicznego wymiaru w działaniach dotyczących procesu internacjonalizacji.

W związku z tym w dniach 8-9 lipca br. gościliśmy w Lesznie p. Zuzannę Veselę (Szefową Działu Współpracy z Zagranicą TUL) oraz p. Hynka Bohma (Koordynatora Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialnego za Blended Intensive Mobility w ramach Programu Erasmus+ KA131). Goście oprócz uczestnictwa w spotkaniach roboczych, spotkali się z JM Rektorem dr Januszem Połą, prof. PWSZ, który zapewnił ich o szczególnym znaczeniu każdej czeskiej instytucji w relacji z uczelnią noszącą imię Jana Amosa Komeńskiego. Ponadto pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą - mgr Dominika Pluta oraz mgr Mikołaj Zgaiński przygotowali intensywny program obejmujący m.in. zwiedzanie laboratoriów, odnowionego Domu Studenckiego, Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, czy spacer śladami braci czeskich.


Efektem rozmów jest uzgodnienie nowego pięcioletniego porozumienia w ramach Programu Erasmus+ KA131, które zostanie podpisane w semestrze zimowym (już jako Akademia Nauk Stosowanych) i obejmie następujące aktywności:

- wymianę studentów dla kierunków pedagogika, wychowanie fizyczne, lingwistyka stosowana*, pielęgniarstwo, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
- wymianę wykładowców i prowadzenie zajęć dla kierunków pedagogika, wychowanie fizyczne, lingwistyka stosowana*, pielęgniarstwo, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
- współpracę szkoleniową i badawczą np. w zakresie postaci i dorobku Jana Amosa Komeńskiego,

- możliwość wyjazdów typu job shadowing visit dla pracowników administracyjnych,

- organizację integracyjnych wydarzeń sportowych i współpracę AZS PWSZ Leszno z jego czeskim odpowiednikiem,
- potencjalną organizację wspólnego Blended Intensive Mobility w ramach Programu Erasmus+ KA131,