Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
02 kwietnia 2024

BIP - Hochschule Stralsund

BIP - Hochschule Stralsund

Uczelnia partnerska Hochschule Stralsund zaprasza naszych studentów do udziału w SustainMV – letniej szkole zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym tematem jest zrównoważony rozwój w dziedzinie turystyki, energii odnawialnej, innowacji cyfrowych i technologicznych, recyklingu i gospodarki odpadami, ekosystemów i zrównoważonego rozwoju społecznego, pokazując możliwości transformacji poprzez naukę i edukację na rzecz zrównoważonej przyszłości. Celem programu jest zaprezentowanie północno-wschodnich Niemiec jako fantastycznej lokalizacji dla edukacji, badań i biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

SustainMV 2024 to świetna okazja dla studentów z całego świata do wymiany poglądów i dyskusji na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Różne środowiska akademickie i kulturowe są kluczem do tej wyjątkowej platformy akademickiej, a jednocześnie pozwalają zobaczyć, jak to jest studiować na naszej uczelni i w naszym regonie

Summer University - SustainMV – jest to program mieszany – BIP – Blended Intensive Programme w związku z tym odbywa się w formie zdalnej i stacjonarnej. Udział w tym wydarzeniu gwarantuje również uzyskanie 4 pkt. ECTS.

Więcej informacji i program sa dostępne -  SustainMV – The Sustainability Summer School

 

Informacje praktyczne:

Termin składania wniosków w uczelni partnerskiej– 14 kwiecień 2024 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie z ERASMUS+ w ANS – 10 kwiecień 2024 r.

Język wykładowy:

Angielski – wymagany poziom języka angielskiego uczestnika - poziom B2

Termin:

Część wirtualna – 27 - 29 sierpnia 2024 r.

Część stacjonarne- 3 – 13 września 2024r .

Opłaty:

100 euro opłaty rejestracyjne po oficjalnym przyjęciu zgłoszenia przez uczelnie partnerską

Dofinansowanie z programu ERASMUS+:

948 euro (dofinansowanie obejmuje dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie) - jeśli organizator zapewnia zakwaterowania, kwota dofinansowania się nie zmienia.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Zachęcamy również do kontaktu z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu omówienia szczegółów - kontakt

Pliki do pobrania