PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia

Wyjazdy na część studiów

Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Do JAKIEJ UCZELNI można wyjechać?


Do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoim Instytutem: 

Instytut Gospodarki:
- Dunaújvárosi Egyetem (Węgry), Hochschule Straslund (Niemcy), Vasil Levski National Military University Veliko Tarnovo (Bułgaria), Kyungdong University (Korea Południowa),  Saxion Enschede (Holandia), Shakarim State University of Semey, (Kazachstan),  University College of Managment & Design ASPIRA Split (Chorwacja),  University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy),  University of International Business Ałmaty (Kazachstan), VSO University College of Business in Prague (Czechy), Yerewan Northern University (Armenia)

 

Instytut Pedagogiczny:
- Hochschule Hannover (Niemcy),  Kyungdong University (Korea Południowa), Mondragon University w Eskoriatza (Hiszpania),  Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina),  Shakarim State University of Semey (Kazachstan),  Technical University of Liberec (Czechy), Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia),  Yerewan Northern University (Armenia),  Fachhochschule Sankt Pölten (Austria),  Helsinki Metropolia University (Finlandia),  Hochschule Merseburg (Niemcy),  Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina),  Saxion Enschede (Holandia)


Instytut Politechniczny:
- Dunaújvárosi Egyetem (Węgry), Hochschule Darmstad (Niemcy),  Hochschule Hannover (Niemcy),  Hochschule Merseburg (Niemcy), Fachhochschule Sankt Pölten (Austria),  Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia), Shakarim State University of Semey (Kazachstan), Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia), Uniwersytet Nafty i Gazu w Atyrau (Kazachstan), University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy)


Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej:
- Fachhochschule Sankt Pölten (Austria), Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia), Helsinki Metropolia University (Finlandia), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina),University of Bologna (Włochy)

 

NA JAK DŁUGO?
Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają swoich studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

KIEDY?
Na część studiów możesz wyjechać po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ KRYTERIA?
Masz szanse na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (średnia ocen min. 3,76) i znasz język obcy w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. Aby wyjechać trzeba być studentem co najmniej drugiego roku studiów, mieć zaliczone wszystkie semestry poprzedzajace wyjazd. W przypadku braku zaliczenia jakiegoś przedmiotu wymagana jest zgoda Dyrektora Instytutu na wyjazd.
Uczelnia może też określić dodatkowe kryteria oceny kandydatów, np. motywacja, aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Dofinansowanie:

Stypendium uzależnione jest od miejsca odbywania studiów i od długości pobytu.

Formalności przed wyjazdem
Przed wyjazdem trzeba podpisać dwa dokumenty obowiązujące w programie Erasmus:

"porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement),
umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.
"Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement) zawiera wykaz przedmiotów, jakie zobowiązujesz się zaliczyć w uczelni zagranicznej, zatwierdzony przez Twój macierzysty wydział. Przed wyjazdem "porozumienie" muszą podpisać trzy strony: uczelnia przyjmująca, macierzysta i Ty.

Umowa z uczelnią macierzystą określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia stypendium oraz inne zobowiązania każdej ze stron.

 

Pliki do pobrania