PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pracownik dydaktyczny / naukowy na szkoleniu zagranicą

Możliwości dla nauczycieli akademickich:

Wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
Możliwości dla wszystkich pracowników uczelni:

Wyjazdy do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń).
Wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu wymiany doświadczeń i adpatacji rozwiazań organizacyjnych (job shadowing visit)
 

DOKĄD można wyjechać?

Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji (szkół wyższych lub instytucji nieakademickich), z którymi współpracują zatrudniające ich uczelnie.

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - ekonomia, Hochschule Stralsund (Niemcy) ekonomia, Saxion Enschede (Holandia) ekonomia, University College  ASPIRA Split (Chorwacja) ekonomia, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - ekonomia, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - ekonomia.

Instytut Pedagogiczny - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - pedagogika, Helsinki Metropolia University (Finlandia) - pedagogika, Hochschule Merseburg (Niemcy) - pedagogika, Saxion Enschede (Holandia) - pedagogika, Technical University of Liberec (Czechy) - pedagogika, Mondragon University Eskoriatza (Hiszpania), Technical University of Liberec (Czechy), Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia) 

Instytut Politechniczny - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - informatyka / mechanika i budowa maszyn/mechatronika, Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - informatyka, Hochschule Darmstadt (Niemcy) - elektrotechnika/mechatronika, Hochschule Hannover (Niemcy) - mechanika i budowa maszyn/mechatronika, TAMK Tampere (Finlandia) - mechanika i budowa maszyn, Hochschule Merseburg (Niemcy) - informatyka, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - elektrotechnika.


Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - fizjoterapia, University College ASPIRA Split (Chorwacja) - wychowanie fizyczne, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - wychowanie fizyczne.

 

Jakie są WARUNKI FINANSOWE wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim.  

 

Wyjazdy pracowników do zagranicznych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie z elementami szkolenia, wizyta typu "work shadowing" itp.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy.

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/ szkolenia, zatwierdzonego przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd oraz element kwalifikacji.

Pliki do pobrania