PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pracownik administracji na "job shadowing" zagranicą

Czym jest job-shadowing?


Job-shadowing to rodzaj mobilności w ramach działania STT Programu Erasmus+, który polega na wyjeździe do zagranicznej uczelni partnerskiej lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. Idea tych działań przypomina staż krótkoterminowy. Istotne jest, aby projekt dawał wymierny skutek w postaci rozwoju zawodowego uczestniczącej w nim osoby i miał wpływ na zwiększenie jakości pracy organizacji. Najczęściej tego typu wyjazdy trwają od kilku do kilkunastu dni.

Co jest możliwe dzięki mobilnościom job-shadowing?


Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.

Jak zrealizować taki wyjazd?


Po pierwsze należy zgłosić się do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu znalezienia optymalnej organizacji partnerskiej, w której będziemy realizować job-shadowing. Ważne jest, żeby poznać tę organizację – sprawdzić czym się zajmuje, w jaki sposób realizuje swoje pomysły, jacy ludzie w niej pracują. Warto również zastanowić się, w jaki sposób może przebiegać taka współpraca, co zyskamy dzięki realizacji takiego projektu.