PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

PL-NL Erasmus+ Project Week

Co roku osiemnaścioro studentów holenderskich i polskich reprezentujących różne kierunki studiów, pracuje w trzech zespołach: czerwonym, białym i niebieskim. Użycie kolorów rozpoznawczych dla grup roboczych nie jest przypadkowe, gdyż barwy te występują na flagach państwowych Holandii i Polski. Oczywiście, językiem komunikacji  tworzonych przy okazji dokumentów jest język angielski. Uczestnictwo w nowatorskiej formie wydarzenia naukowo-biznesowego zaproponowanej przez partnerów współpracy – czyli przez PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,Saxion Enschede oraz firmy córki holenderskiego koncernu TKH (C&C Partners, C&C Technology) – przynoszą wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia wymierne korzyści stawiane jako cel projektu:

• rozwój kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku, czy umiejętności autoprezentacji,

• propagowanie kształcenia praktycznego opartego na analizie realnych modeli biznesowych – każdy z zespołów musi przygotować opracowanie i prezentację dotyczącą wprowadzenia na rynek przez C&C Partenrs nowej grupy produktów i usług,

• podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i sprawności językowej wśród studentów i wykładowców,

• budowanie pozytywnego wizerunku Polski, wśród studentów i wykładowców przyjeżdżających do naszego kraju,

• promocję mobilności studenckiej (wyjazdy na studia,praktykę) w ramach Programu Erasmus+,

• promocję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i jej oferty edukacyjnej wśród zagranicznych studentów,

• promocję Leszna, jako nowoczesnego europejskiego miasta o bardzo niskim wskaźniku bezrobocia, stwarzającego warunki do rozwoju międzynarodowych projektów i inwestycji. 

Do realizacji zamierzonych zadań firmy C&C Partners, C&C Technology przygotowały się perfekcyjnie precyzując szczegółowy harmonogram pobytu,zajęć i kontaktów z pracownikami. Trzeba dodać, że przewidziano nawet na zakończenie prezentację  i obronę przedstawionych tez przed specjalistami i członkami Zarządu, a także wspólny roboczy obiad będący podsumowaniem projektu. C&C Partners oraz C&C Technology, jako firmy zaangażowane w wielopłaszczyznowy rozwój społeczności lokalnej, dzięki realizacji projektu stwarzają sobie sposobność pozyskania wyróżniających się studentów dla swoich potrzeb kadrowych. 

Ponadto Erasmus+ Project Week został uznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ za "modelowy przykład ewolucji" projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ - w maju 2019 r. roku na konferencji TCA “Impact of Erasmus+ on internationalisation of HE and VET institutions" mgr Mikołaj Zgaiński (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+) przeentował projekt przed przedstawicielami Komisji Europejskiej i koordynatorami z ponad 20 kraj

 

Zobacz film z poprzedniej edycji:

https://www.youtube.com/watch?v=ycs1DFAnr8g&t=6

 

Jesteś zainteresowany udziałem:

skontaktuj się z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą

pokoje 114 i 115

lub napisz do nas: dwz@pwsz.edu.pl