PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Możliwości dla nauczycieli akademickich:

  • Wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Możliwości dla wszystkich pracowników uczelni:

  • Wyjazdy do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń).
  • Wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu wymiany doświadczeń i adpatacji rozwiazań organizacyjnych (job shadowing visit)

DOKĄD można wyjechać?

Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji (szkół wyższych lub instytucji nieakademickich), z którymi współpracują zatrudniające ich uczelnie.

  • Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - ekonomia/ administracja , Hochschule Stralsund (Niemcy) ekonomia, Saxion Enschede (Holandia) ekonomia, University College  ASPIRA Split (Chorwacja) ekonomia i administracja, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - ekonomia i administracja, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - ekonomia i administracja.
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej - Mondragon University Eskoriatza (Hiszpania) - filologia angielska i hiszpańska, Technical University of Liberec (Czechy) - filologia angielska, Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia) - filologia angielska
  • Instytut Pedagogiczny - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - pedagogika, Helsinki Metropolia University (Finlandia) - pedagogika, Hochschule Merseburg (Niemcy) - pedagogika, Saxion Enschede (Holandia) - pedagogika, Technical University of Liberec (Czechy) - pedagogika.
  • Instytut Politechniczny - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - informatyka / mechanika i budowa maszyn/mechatronika, Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - informatyka, Hochschule Darmstadt (Niemcy) - elektrotechnika/mechatronika, Hochschule Hannover (Niemcy) - mechanika i budowa maszyn/mechatronika, TAMK Tampere (Finlandia) - mechanika i budowa maszyn, Hochschule Merseburg (Niemcy) - informatyka, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - elektrotechnika.
  • Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - fizjoterapia, University College ASPIRA Split (Chorwacja) - wychowanie fizyczne, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - wychowanie fizyczne.

Jakie są WARUNKI FINANSOWE wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim. 

 

Pliki do pobrania