PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że powinni spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej. W poniższym linku przedstawiamy szczegółowe warunki przyznania dofinansowania dla studentów niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

 

 

Pliki do pobrania